Skip to content
+31(0)20 - 659 72 78 info@hartdelicious.nl

Disclaimer Hart Delicious

De besloten vennootschap Hart Delicious, met KvK-nummer 64582981 hierna ‘Hart Delicoius’ wil u hartelijk welkom heten op www.hartdelicious.nl (‘website’). De website van Hart Delicious is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze producten en diensten.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Hart Delicious kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Hart Delicious zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Hart Delicious zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Hart Delicious is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door Hart Delicious verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Hart Delicious tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Hart Delicious dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@hartdelicous.nl aanvragen.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Hart Delicious of die van licentiegevers. Hart Delicious behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@hartdelicious.nl.

Mocht het zo zijn dat Hart Delicious per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Hart Delicious weten via info@hartdelicious.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Hart Delicious verplicht is tot enige schadevergoeding.

Back To Top
Zoeken